تازه ها: 

https چیست

تفاوت میان HTTP و HTTPS چیست؟

https چیست پروتکل امن انتقال ابرمتن یا HTTPS به انگلیسی: HyperText Transfer Protocol Secure یک پروتکل امن برای انتقال اطلاعات در شبکه‌های کامپیوتری می‌باشد که به صورت خاص برای استفاده در اینترنت توسعه یافته است. این استاندارد در واقع به خودی خود یک پروتکل نیست، بلکه با قرار گرفتن HTTP بر روی پروتکل امنیت لایه انتقال به‌وجود آمده‌است. به‌این‌ترتیب امنیت موجود در ...