تازه ها: 

Disk Defragmenter چیست

بالا بردن سرعت رایانه توسط Disk Defragmenter

یکپارچه سازی هارد دیسک هدف Disk Defragmenter سازماندهی فضای اشغال شده از هارد دیسک است که توسط ویندوز ایجاد می شود. به طوری که هر فایل در بخش های مربوط به هم بر روی دیسک نوشته می شود. در اکثر موارد، هر بخش از یک فایل در مکان های مختلفی از دیسک قرار می گیرد. برای مثال فرض می کنیم شما یک فایل بزرگ دارید ...