تازه ها: 

نرم افزار ورد

درج نیم فاصله در نرم افزار ورد (Maicrosoft Word)

تایپ کشیده در ویندوز یکی از مشکلات که بسیاری از کاربران هنگام تایپ فارسی با آن روبرو هستند ایجاد نیم فاصله بین حروف یا کلمات است (نیم فاصله ؛ نصف فاصله ای است که توسط دکمه Space وارد می نمایید و به منظور نزدیکی بیشتر حروف در موارد خاص استفاده میشود). عمدتا بسیاری از کاربران برای حل این مشکل از نرم افزارهای اصلاح صفحه ...