تازه ها: 

رسام مورودی است یا خروجی

روشهای انتقال ورودی/خروجی رایانه

ورودی/خروجی رایانه تبادل داده با وسایل جانبی به سه طریق زیر امکان پذیر  است.   -1ورودی خروجی  برنامه نویسی شده -2ورودی /خروجی  بطریقه وقفه -3دستیابی مستقیم به حافظهDMA (Direct Memory Access) -1 ورودی /خروجی  برنامه سازی شده   در این روش ،CPU  در یک حلقه از برنامه باقی می ماند تا واحد I/O  مشخص نماید که برای انتقال داده آماده است . این فرآیند موجب اتلاف  قابل توجه وقت ...