تازه ها: 

حمله داس چیست

حملات عدم سرویس دهی (DoS و DDoS) را بشناسیم

حملات DOS و DDOS DoS حمله‌ایست که باعث عدم دسترسی کاربران تائید هویت شده و مجاز به سیستم یا شبکه می‌شود. اهداف حملات DoS، پهنای باند یا برقراری ارتباط شبکه است. حملاتی با هدف اشغال پهنای باند، شبکه را با مقادیر زیادی ترافیک مواجه میکنند که عملا تمامی منابع شبکه صرف و درگیر پاسخگویی به این ترافیک های کذب می‎شود. بنابراین کاربران مجاز از استفاده از این منابع، محروم می‎شوند.حملاتی متمرکز بر قطع ارتباط، سیستم را با مقادیر زیادی درخواست برقراری ارتباط مواجه کرده و عملا تمامی منابع سیستم عامل را صرف و مشغول خود می‎کنند. بنابراین سیستم نمی‎تواند درخواستهای کاربران مجاز را پردازش نماید.