تازه ها: 

حراج الکترونیکی

حراج الکترونیکی چیست؟

شرکت بزرگ  E-BAYیكــی از موفق ترین و مهمترین سایتهای تجارت الكترونیك در زمینه حراجها است. حراجها یا مزایده هــــــای الكترونیك (E-AUTIONS) به عنوان یكی از جدیدترین مدلهای تجارتی اینترنتی موردتاكید قرار گرفته اند. اما حراجهای الكترونیك چیستند؟ چه نقشها و كاركردهایی دارند؟ چطور كار می كنند؟ نمونه های برجسته آنها كدامند؟ چه محصولات و یا خدماتی توسط آنها موردخرید و ...