تازه ها: 

تجارت الکترونیک

حراج الکترونیکی چیست؟

شرکت بزرگ  E-BAYیكــی از موفق ترین و مهمترین سایتهای تجارت الكترونیك در زمینه حراجها است. حراجها یا مزایده هــــــای الكترونیك (E-AUTIONS) به عنوان یكی از جدیدترین مدلهای تجارتی اینترنتی موردتاكید قرار گرفته اند. اما حراجهای الكترونیك چیستند؟ چه نقشها و كاركردهایی دارند؟ چطور كار می كنند؟ نمونه های برجسته آنها كدامند؟ چه محصولات و یا خدماتی توسط آنها موردخرید و ...

تجارت الکترونیک چیست؟؟

تجارت الکترونیک چیست؟ این فناوری تعاریف و انواع مختلفی دارد که به شرح هر کدام می پردازیم: تجارت الکترونیک چیست؟   1- تمام ابعاد و فرآیند بازار را که بتوان با اینترنت و تکنولوژی web انجام داد، تجارت الکترونیکی می گویند1. 2- بطور کلی واژه تجارت الکترونیک اشاره به معاملات الکترونیکی می نماید که از طریق شبکه های ارتباطی انجام می پذیرد. ابتدا، خریدار یا مصرف ...