تازه ها: 

تایپ کردن کشیده

تایپ کـــــــــشــــــــیـــــــــده حروف فارسی در ویندوز

درج نیم فاصله برای تایپ کردن کشیده کلمات فارسی برای زیباسازی متون مثل جمله زیر: وبـــــــــســـایـــــت ســـــــــــــــافتیک کافیست که بعد از تایپ حرف مورد نظر (حرفی که میخواهید کشیده تایپ شود) کلیدهای ترکیبی shift+j را همزمان فشار دهید تا کلمه مورد نظرتان به صورتی زیبا و کشیده تایپ شود. لازم به ذکر هست که این ترفند برای هر قسمتی از ویندوز و یا نرم افزار های  ...