تازه ها: 

باتری تلفن همراه

شایعاتی در مورد نگهداری صحیح از باتری تلفن همراه

نگهداری صحیح از باتری همانند بسیاری چیزهای دیگر در دنیای تکنولوژی تلفن‌های همراه هم در معرض انبوهی از شایعات و باورهای اشتباه قرار دارند که اتفاقا مورد توجه بسیاری از مردم هم قرار می‌گیرند. در ادامه مشهورترین شایعات و باورها در مورد موبایل را ذکر می‌کنیم و درباره صحت آنها را بررسی خواهیم کرد.. ۱- نیازی نیست برای شارژ گوشی تا خالی شدن کامل آن ...