تازه ها: 

اولین کامپیوتر در ایران

مخترع کامپیوتر کیست؟

مخترع کامپیوتر کیست؟ معنای واژه کامپیوتر (Computer) در زبان فارسی به معنای محاسبه گر می باشد. از زمان اختراع اولین کامپیوتر تاکنون نسبت به اینکه اولین مخترع کامپیوتر چه کسی بوده اختلاف نظر وجود دارد. بسیاری از کارشناسان به گواه تاریخ و انجام بررسی های دقیق می گویند که اولین کامپیوتری که قابل کنترل و برنامه نویسی با زبان های برنامه نویسی بود را کنراد ...